Dotace pro začínající podnikatele: Jak na ně?

Naprostá většina dotačních programů, ze kterých mohou podnikatelé získat finanční prostředky pro podporu svých záměrů, vyžaduje prokázání alespoň základní podnikatelské historie. Ani začínající podnikatelé ale nemusí takzvaně házet flintu do žita. Pojďme se podívat na to, jaké se jim nabízejí možnosti.

Aktuálně hojně využívanou podporou pro začínající podnikatele je čerpání dotací na pořizování nových strojů, technologických zařízení a vybavení, na které lze získat až 45 % příspěvek s horní hranicí jednoho milionu korun. Nejčastěji ji využívají firmy, které z příspěvku pořizují například potřebné nářadí (vrtačky, frézky), manipulační techniku (vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky) i běžnou výpočetní techniku a další. Naopak pořízení dopravních prostředků (zejména automobily) dotační program přímo zakazuje.

Další alternativou pro začínající podniky je pak podpora zaměstnávání – zejména pak ve formě příspěvků na vytvořené pracovní místo anebo na odborné vzdělávání zaměstnanců. Výhodou u takových programů je, že se zpravidla pohybuje kolem 85 %, což může být již velmi zajímavým lákadlem pro každou firmu. Nevýhodou je ovšem vázanost právě na vytvořená pracovní místa, což pochopitelně přináší dodatečnou finanční zátěž – ne každý tak na dotace z těchto důvodů dosáhne.

Druhé daňové přiznání jako cesta k velkým dotacím

Při značném zjednodušení se dá říci, že doposud uvedené možnosti jsou pro nováčky mezi podnikateli takřka jedinou možností, jak dosáhnout na podporu z dotací. Jak ale říká známé pořekadlo: „Trpělivost růže přináší.“ Stačí totiž jen velmi málo a i začínajícím podnikatelům se otevřou dveře do světa takzvaných velkých dotací. Základní podmínkou u většiny dotačních titulů je totiž prokázání uzavření dvou účetních období. Lze tedy říci, že okamžikem, kdy jej odevzdáte, se už můžete ucházet o dotace mezi zkušenými podnikateli a dosáhnout tak na podporu například v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, energetických úspor, pořizování technologií, rekonstrukce podnikatelských nemovitostí
a mnoho dalšího.

Podniky se sociálním přínosem mají zelenou

Zcela specificky se pak přistupuje k podpoře takzvaného sociálního podnikání. Pro bližší představu se jedná o projekty, které si kromě hlavního cíle (generování zisku) kladou za cíl rovněž naplňování společenského přínosu zejména ve formě zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob. Tak vznikají třeba chráněné dílny všeho druhu, kavárny, cukrárny, pekárny, firmy na zpracování odpadů, výrobu elektrosoučástek a mnohé další.

Míra podpory se v tomto případě nejčastěji pohybuje od 85 % až ke 100 %. To už je pochopitelně z hlediska návratnosti investice velmi zajímavé.

Jak dosáhnout na podporu?

Základem všeho je především promyšlený podnikatelský záměr. Žádný program neposkytne dotaci na projekt, který nemá jasně stanovený účel, podrobně specifikované cíle, vymezené způsoby, jak jich bude dosaženo a v neposlední řadě navržený a odůvodněný finanční plán projektu.

Druhou důležitou roli hraje u dotací čas. Ať už se rozhodnete využít kterýkoli dotační titul, vždy se budete muset s přípravou svého záměru nasměřovat do časového rámce, který je stanoven takzvanou dotační výzvou. Ta totiž určuje nejen termíny, od kdy do kdy lze o dotaci požádat, ale i jak dlouhou dobu na dokončení svého podnikatelského záměru budete mít.

Špatnou zprávou ale je, že podstatná většina dotačních programů poskytuje podporu zpětně až v okamžiku, kdy projekt úspěšně dokončíte s pomocí vlastních či vypůjčených zdrojů. Proto je dobré se vždycky na začátku ujistit, jakou formou dotační program podporu proplácí, zda zálohovou anebo takzvaně ex post.

Jestliže tedy vyberete správný dotační titul, dokážete specifikovat svůj podnikatelský záměr a zajistíte si budoucí zdroje na spolufinancování, nezbývá než počkat na otevření dotační výzvy a předložit žádost o podporu. Nečekejte ale zázraky na počkání, před vlastním schválením musí žádost nejprve projít procesem hodnocení, který se nejčastěji pohybuje okolo šesti měsíců.

Schválením dotace to teprve začíná

Pakližese vám s žádostí podaří uspět, měli byste pořádně zbystřit. Je před vámi totiž nelehký úkol – naplnit cíle předloženého projektu a dodržet při tom všechna pravidla, která příslušný dotační program stanoví. Jeden by řekl, že se nemůže jednat o nic složitého, zkušenosti odborníků nicméně hovoří jinak: „Samotná realizace podpořených projektů je z hlediska administrace jedna z nejvíce podceňovaných částí celého procesu získání dotace. V naší praxi se bohužel velmi často setkáváme s klienty, kteří berou pravidla, jimiž by se při realizaci měli řídit, na lehkou váhu a na nás se potom obracejí až v momentech, kdy jsou jim v lepším případě uděleny dílčí sankce za jejich porušení,“ říká Ondřej Horčička z poradenské společnosti grantEX.

Každý projekt, kterému je schválena dotace, před jejím čerpáním zpravidla dostává k odsouhlasení podmínky, ze kterých vyplývají všechny povinnosti a s nimi související sankce za jejich porušování. V tomto případě nelze tedy doporučit nic jiného, než tyto podmínky na začátku nejen pečlivě prostudovat, ale zejména se jimi po celou dobu projektu přísně řídit.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*