4 cesty k získání upřímné a kritické zpětné vazby od zaměstnanců

Nejspíš všichni už jsme někdy slyšeli vedoucího pracovníka, co o sobě s hrdostí prohlašuje, že je velice otevřený návrhům a není třeba se bát ho oslovit i s kritickým názorem. I kdyby tyto názory skutečně všechny vyslechl, můžete stejně dobře mluvit do dubu, protože je skutečně neposlouchá a vůbec nic se nezmění. Tohle je jen jeden z mnoha důvodů, proč komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nejen vázne, ale většinou se nachází hluboko pod bodem mrazu, z čehož se bohužel stal téměř zvyk. Naštěstí ale existuje snadný způsob, jak to napravit.

Ptejte se. Tím nejjednodušším způsobem, jak zjistit, co si o vás lidé myslí, je ptát se. Pokud nesnesete negativní názor, jen těžko se dozvíte pravdu o tom, jaké to vlastně je, pracovat pod vámi. To, že nedostáváte žádnou zpětnou vazbu, neznamená, že je všechno v pořádku. Ať už na setkáních či v rozhovoru z očí do očí potřebují mít lidé pocit, že se nacházejí v bezpečné komfortní zóně a zároveň jsou nenásilně vybízeni k jakékoliv reakci. Pokud u vás není běžné setkávat se s nesouhlasnými reakcemi a vaše odpovědi na takové reakce jsou obvykle ofenzivní, je čas se začít obávat. Naučte se po náročných schůzích ptát členů týmu, jaký z toho mají pocit a co byste příště mohli udělat jinak. Vaši spolupracovníci budou mít pocit, že jejich názor skutečně chcete a přijímáte ho otevřeně. Schovávat se za anonymitu v psaných názorech je sice pořád lepší, než žádná zpětná vazba, tento způsob by ale nikdy neměl nahradit klasickou mezilidskou interakci ve formě konverzace. Jen tím lze dojít k nápravě vzájemných vztahů na pracovišti.

Sledujte nonverbální projevy. Lidé vám konstantně prozrazují své pocity skrze své nonverbální projevy. Nehledě na to, co říkají a jakou zpětnou vazbu vám poskytují, jejich tělesné projevy mohou odhalit docela jiný názor. Pokud se naučíte je číst a rozpoznávat, budete mít neustálý přístup k upřímné zpětné vazbě a reakcím na vaše slova a činy. Téměř 65% mezilidské komunikace je projevováno nonverbálně a jakmile začnete vnímat rozdíly mezi řečí těla a tím, co dotyčný vyslovuje nahlas, zjistíte, že najednou mnohem lépe rozumíte tomu, co se vlastně děje. Když lidé hledí do země, vyhýbají se očnímu kontaktu, běžně ukecaní kolegové se nezapojují do konverzace a běžně vyrovnaní a klidní zase jednají defenzivně, neignorujte tato znamení a pozorujte. Přitom není tak těžké se s těmito signály vypořádat. Jakmile zaregistrujete náhlou změnu nálady či výrazu, zkuste se zeptat: „Proč jste najednou tak potichu?“ nebo: „Uhýbáte pohledem. Řekl jsem něco špatně, že ano?“ Tato jednoduchá pozorování vyzývají ostatní, aby své pocity a názory sdíleli, což se ve finále obrátí ve váš prospěch v podobě větší vzájemné důvěry.

Poznejte vlastní kritická místa. Každý člověk má „tlačítko“, které se aktivuje při určité situaci. U některých k tomu dochází při konfrontaci s vlastním pochybením, u jiných v případě, že není po jejich a u dalších zase, když něco trvá déle, než očekávali. Po aktivaci těchto kritických bodů se mění na defenzivně laděné, sarkastické, agresivní či netrpělivé osoby. Ať už patříte do jakékoliv skupiny, uvědomělý lídr tyto kritické body zná. Klíčem k jejich řešení je správně si je pojmenovat a otevřeně se k nim přiznat lidem, se kterými pracujete. Slušní a respektovaní vůdci se omlouvají za špatné a nevhodné chování a řeší způsobené emocionální zmatky a napětí.

Uvědomte si, jak podáváte ostatním fakta. Je přirozené inklinovat ke spíše pozitivní interpretaci faktů, než realistické. Dávejte si pozor na to, jak situaci vnitřně vnímáte. Pokud přesvědčujete sami sebe, že je všechno v pořádku, zastavte se chvíli a přehodnoťte situaci. To samé i v případě, že si své chování musíte v hlavě odůvodňovat a uklidňovat se. Naučte se brát v úvahu i alternativní vysvětlení toho, jak reagují ostatní. Nevidí vám do hlavy a nemusí pochopit, proč se chováte netrpělivě či jednáte nerozhodně. Zaměřte se vždy na logický úhel pohledu a veškeré informace, co předáváte dál, nijak neupravujte jen na ochranu vlastního ega.

Pro toho, komu skutečně záleží na efektivní práci a tím pádem i spokojenosti zaměstnanců, je mnoho způsobů, jak získat potřebné informace ke zlepšení. Stačí jen poslouchat a pracovat se vším, co se dozvíte.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*