Pouze skrze cíle lze dosáhnout výsledků

Zprvu možná logický, v praxi však bohužel často podceňovaný výrok, který ve skutečnosti udává směr každého osobního růstu i podnikání. Umět si stanovit všeobecný cíl, kterého chcete v životě dosáhnout, je věc jedna a věc nelehká. Avšak nemalou váhu a důležitost mají dílčí cíle směřující k prioritnímu záměru.

Vytváření krátkodobých cílů je pracný proces, který však nese své ovoce. První se však zaměřme na to, pročpak je tak významný. Totiž cesta k dosažení dlouhodobého cíle je často trnitá a dojít až k němu vyžaduje velkou dávku výdrže či sebepřesvědčování. Nic nespadne samo z nebe ani se nesplní lusknutím prstu, bohužel. Vy, kteří jste se po této dlouhé cestě již vydali, víte přesně, o čem mluvím. Těm, kteří se právě odhodlali na ni vkročit, upřímně gratuluji a doporučuji si zapamatovat všeobecný požadavek, který by měl následné provázející útrapy utlumit. Stále si definujte krátkodobé cíle, nejlépe dennodenně. Realizace velmi dobrých kvalitních nápadů totiž trvá léta, a právě tady se nabízí otázka: „Opravdu chcete čekat na výsledek tak dlouho?“ Věřte, nechcete a ve většině případech se ani nedočkáte, neboť bez motivace a průběžných výsledků často není dokončeného díla ani očekávaného vrcholu. Když ale naopak den co den plníte něco vámi stanoveného, sen se postupně začne měnit v dosažitelný cíl, a tím postupně odbouráváte nejrůznější ALE, které si jindy sami kladete do cesty. Radost z dokončené práce, dodání sebedůvěry, ujištění, povzbuzení a již zmíněnou a tolik potřebnou motivaci, to a mnohem více získáte plněním dennodenních úkolů.

„Dílčí cíle jsou hnacím motorem k uskutečnění vašich ideálů. Čím více jich je, tím šťastněji a sebejistěji se cítíte. Vaše následná vyrovnaná osobnost, která někam směřuje a něčeho dosahuje, je pak neocenitelná přidaná hodnota krátkodobých cílů.“

Autor: Hlavní redaktor 27 článků
Hlavní redaktor myfairway.cz

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*