Používejte řeč těla, nonverbální komunikace je více než tisíce slov

Pokud ovládáte řeč těla a čtete ostatní lidi, tak jste vždy o krok napřed. V obchodní praxi se řeč těla hodí více než kde jinde. Cílená nonverbální komunikace může být jazýček na vahách úspěchu či neúspěchu vašeho obchodu. Možná si to ani neuvědomujete, ale při Vašich jednáních hraje jen malou část to, co říkáte. Na Vaše okolí totiž mnohem více působí to, jaké máte neverbální projevy. Pouze 7 % Vašeho projevu je spojeno se samotnou řečí, 55 % ovlivňuje výraz Vaší tváře a 38 % pak tón hlasu a další projevy řeči Vašeho těla. Chcete-li působit dobrým dojmem a dosáhnout Vašich cílů a lepších výsledků, pak byste se měli naučit řeč Vašeho těla vědomě ovládat.

„Když oči říkají něco jiného než jazyk, zkušený člověk se spoléhá především na jazyk očí.“

Ralph Waldo Emerson

Slaďte verbální i nonverbální komunikaci

Chcete-li vytvořit pozitivní dojem a vztah s Vaším obchodním partnerem založený na důvěře, pak musíte sladit Vaši mluvenou, verbální řeč s řečí neverbální, tedy s řečí Vašeho těla. Pokud nejsou slova doprovázena odpovídajícími neverbálními projevy, nepůsobí Vaše mluvená prezentace věrohodně, a to ani, když zvolíte správný tón projevu a odpovídající hlasitost.

Hlavně musí vše působit přirozeně a přesvědčivě. Autentický projev doplněný přirozenou gestikulací a úsměvy je hlavním klíčem k úspěšnému vztahu a to i v obchodu.

Dívejte se do očí

Velmi důležitou součást neverbální komunikace představují oči. Ty totiž vypovídají o Vaší sebedůvěře. Pokud s někým komunikujete, měli byste se mu dívat do očí. Pravidlo je takové, že by délka pohledu měla být přiměřená, ne upřená a moc dlouhá. A co mohou oči prozradit? Rozšířené zorničky signalizují zájem, uhýbání pohledem poukazuje na lež, nervozitu nebo nejistotu, pohled směřující na hodinky či dveře značí touhu ukončit daný rozhovor a odejít.

Pohled je více než tisíce slov.

Úsměv jako největší zbraň Vaší řeči těla

Výraz Vaší tváře na první pohled prozradí, co si v danou chvíli myslíte. Chcete-li být úspěšní a otevřít si dveře k úspěšnému jednání, usmívejte se. Usmějete-li se na začátku jednání, kdy si o sobě s Vaším obchodním partnerem děláte první úsudky, vyvoláte úsměvem rozhodně pozitivní reakci. Dávejte si pozor, ať nevraštíte čelo, nemáte přimhouřené oči či ohrnutý ret. I sebemenší úšklebek Vám může uzavřít cestu k dosažení úspěchu. Charismatičtí lidé jsou v obchodu vždy úspěšnější!

Řeč těla muže je jiná oproti ženské nonverbální komunikaci, proto nezapomínejte na přirozenost a udržení tenké hranice v obchodní komunikaci. Jak se můžete dočíst v knize od Joa Navarry, tak tvář je nejméně spolehlivým indikátorem pravých úmyslů. V překladu udělat úsměv je základní schopností a složitější je odladit nonverbální řeč vašeho těla.

Gestikulujte s rozumem

Vaše slova můžete doplnit a umocnit přiměřenou gestikulací, pohybujete-li však rukama příliš, může to na Vaše okolí působit rušivě. Přehnaná gestikulace poukazuje na dominantní jedince, negativně působí také mnutí rukou, stříška z prstů opřených o sebe nebo vztyčený ukazováček. Chcete-li Vašemu okolí ukázat, že jednáte čestně a přátelsky, používejte gesta s otevřenými dlaněmi.

Dále byste také neměli mít roce založené nebo jinak zamaskované. To může značit obraný postoj či zatajování určitých skutečností.

Hlavu vzhůru

Kromě samotných gest a výrazu tváře má velký vliv na to, jak působíte na Vaše okolí, Váš celkový postoj a držení těla. Budete-li stát shrbeně a navíc s rukama v kapsách, pak rozhodně nevyvoláte pozitivní dojem. Svěšenými rameny a pohledy upřenými do země zase dáte hned najevo, že jste se předem vzdali. Chcete-li působit optimisticky a sebejistě, zaujměte vzpřímený postoj se vztyčenou hlavou. Ovšem pozor na to, abyste nepůsobili moc arogantně. Zkuste propojit vzpřímený postoj s humorem, úsměvem a galantností.

Podejte správně ruku

I když mnoho lidí může působit na první pohled příjemným dojmem, zkazí si ho ve chvíli, kdy svému partnerovi podají ruku. Víte, jak správně podat ruku? Rozhodně ne stylem alá leklá ryba – tím totiž dáte najevo, že o seznámení nemáte zájem. Stisk musí být pevný, ne však drtivý. Dlaň byste měli při podání ruky mírně natočit k zemi a v žádném případě nenapřahovat loket.

Abyste na Vaše okolí působili pozitivně a věrohodně, měli byste se snažit, aby Vaše neverbální projevy byly příjemné, přátelské a věrohodně doplňovaly to, co říkáte. Chcete-li se naučit ovládat řeč Vašeho těla ve Váš prospěch, pak je rozhodně vhodné absolvovat nějaký kurz neverbální komunikace, kde se naučíte ovládat Vaše tělo a dosahovat úspěchů za pomoci Vašich gest, výrazů a postojů. Také se nezapomeňte držet pravidel etikety v oblasti pozdravu a potřesení rukou.

Inspirace v oblasti nonverbální komunikace

Učte se od těch nejlepších.  Joe Navarro byl expertem výslechů v FBI a dokázal z lidí číst lépe než z knih. Pokud se chcete ponořit do světa nonverbální komunikace zábavnou a fascinující formou, tak kniha Jak prokouknout druhé lidi je tou správnou volbou.

Mezi další skvělé knižní tituly o tajemství neverbální komunikace patří jistě dílo Řeč těla od Bruna Tizianyho nebo kniha stejného jména od Borga Jamese.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*