Umění manipulace s lidmi – využijte znalost manipulace ve svůj prospěch 2/3

Kdo bývá manipulátor?

Manipulativní techniky nejsou nic nového pod sluncem. On totiž manipulátorem může být téměř kdokoliv. Historie samotná jich zná mnoho, ať už jimi byli vládci, obchodníci, politici, diktátoři, samotné totalitní (ale i demokratické) režimy a mnoho dalších osob, skupin a systémů.

Manipulaci lze chápat jako strategii osob(partnerů, dětí, politiků, šéfů, novinářů) spočívající v ovlivňování lidi okolo svým názorem či postojem tak, aniž to oběti zaznamenají. Jejich cíl je jasný. Ovlivnit okolí tak, aby manipulátorovi vyhověli. Zmanipulovat lze přitom i velmi inteligentní jedince. Silní a dobří manipulátoři se cítí jako šelmy na vrcholu potravní pyramidy. Své potřeby však uspokojují většinou odlišně a neřídí se zákony maslowovy pyramidy potřeb.

 

Jak ji rozpoznat a kdo je cílem

Jak tyto praktiky tedy rozpoznat? Existují základní vzorce, dle kterých manipulátora poznáte. Nejčastěji se soustředí na osoby, které jsou unavené nebo se nachází ve stresových situacích. Ono je totiž jednodušší manipulovat s lidmi, kteří nejsou tak obezřetní a nemají sílu se na manipulativní taktiky soustředit. Někteří manipulátoři dokonce zajdou tak daleko, že si s vámi domluví schůzku na tu denní dobu, o které ví, že budete unavení (někdo je ranní ptáče, jiný naopak sova). Pak vás zahalí množstvím informací a využijí vašínepozornosti.

Jiné manipulátory vůbec nemusíte rozeznat, protože vás dokážou vtáhnout do své hry, kterou si předem vytvoří. Dalším vzorcem je bohužel to, že pokud o oboru příliš nevíte, je mnohem lehčí vás zmanipulovat. Manipulátor se tak často zaměří na osoby, které nejsou profesionály ve svém oboru a jsou tedy mnohem zranitelnější. A pokud k tomu ještě přidá odborná tvrzení expertů (která jsou více vymyšlená, než odborná), má téměř vyhráno. Nejlepšími manipulátory bývají ti, kteří mají charisma, umí tyto výroky prodat, jsou přesvědčiví a vystupují sebevědomě.

5 technik manipulace dle Glorie Beck

Představme si například pět technik z knihy Glorie Beck. Jak s lidmi manipulovat a jak naopak tyto techniky rozpoznat?

  1. Technika asociací

Používání slov, které vyvolají emoce („žijí v extrémních podmínkách“, „tento úkol je nezvladatelný,já bych to nedokázal“. Jak techniku asociací rozpoznat? Hledejte emočně zabarvená slova

  1. Technika atraktivity

Zalíbení se druhým, snaha je pobavit (podobné politické názory, zájmy, vkus). Jak techniku atraktivity rozpoznat? Dávejte si pozor na lidi, kteří se vám snaží vetřít do přízně a nemají jiné názory, než které máte vy (ne všichni to myslí dobře)

  1. Technika „dobrý kluk / špatný kluk

Velmi vypracovaná technika, kdy se díky jednomu člověku ocitnete v nepříjemné situaci a druhý vás z ní „vysvobodí“. Jemu se pak automaticky cítíte zavázáni. Jak techniku dobrý kluk / špatný kluk rozpoznat? Tyto praktiky je těžké rozpoznat, ale pamatujte, že i přesto, že se někomu cítíte zavázáni, můžete vždy říct NE, pokud se vám něco nelíbí

  1. Technika charismatu

Charismatický, sebevědomí a okouzlující člověk dokáže s lidmi lépe manipulovat. Jak techniku charismatu rozpoznat? Pokud k někomu vzhlížíte, pamatujte si, že by to nemělo být bezmezně. Je důležité být ostražitý. Mnoho charismatických lídrů se díky moci, kterou dostali, stali masovými vrahy.

  1. Technika disonance

Vyvolání nejistoty nebo rozzlobenosti díky využití nenápadných šťouravých poznámek typu „Tu práci si dodělal až teď? Myslím, že Honza ji měl hotovou dříve“. Jak techniku disonance rozpoznat? Dávejte si pozor na rýpavé poznámky a zkuste se jimi nenechat vyvést z míry. Nejlépe je ignorujte.

Shostromova typologie manipulujících

Představme si ještě jedno dělení manipulujících. Mnoho psychologů totiž označuje Shostormovo dělení za jedno z nejdůkladnějších dělení typu manipulace. Dle tohoto dělení existuje 9 manipulativních osobností, přičemž Shostromova typologie počítá s tím, že jich existuje ještě mnohem více a mohou sevzájemně kombinovat. Manipulátor dle této typologie využívá často charisma a znalost slabých stránek ostatních lidí, aby navodil pocit viny, soucitu, nebo dobrého sebehodnocení.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*