Umění manipulace s lidmi – využijte znalost manipulace ve svůj prospěch 3/3

Jaké typy tedy dle Shostroma existují?

  1. Diktátor

Diktátor využívá autority či tradic a vyskytuje se především na vedoucích pozicích (autoritativní šéf či otec rodiny). Často používá manipulaci v komunikaci a nepřipouští konstruktivní dialog.

  1. Chudáček

Snaží se vyvolat soucit, zakládá si na pocitu méněcennosti. Za vyjadřovanou neschopností a a handicapem se skrývá neochota.

  1. Počtář

Ví dobře, co je pro něj nejvýhodnější, co pro koho v minulosti a udělal a jak toho využít. Tento manipulátor si zakládá na recipročních vztazích. Řídí se krédem „něco za něco“.

  1. Břečťan

Parazituje na ostatních, předstírá závislost. Má sklony k hypochondrii, říká, že k němu byl osud nepříznivý.

  1. Drsňák

Dostává osoby do situací násilím (hrubostí a nadávkami). Má vždy pravdu, o ničem nediskutuje, nezná slovo kompromis.

  1. Obětavec

Tento typ manipulátora bývá především v rodinách, v osobě matky. Zdůrazňuje, jak se za všechny obětovává.

  1. Poslední spravedlivý

Kritizuje vše a všechny okolo (své chyby ale nikdy neuzná), ve svém okolí chce vyvolat pocit viny. Na rozdíl od „obětavce“ bývá typický spíše pro mužské pohlaví.

  1. Opatrovatel

Opatruje a stará se o druhé, většinou i proti jejich vůli. Sám dobře ví, co je pro každého nejlepší. Často se jedná o autoritativní rodiče. Chce být mentorem a bezchybným učitelem druhých.

  1. Mafián

Podobá se „drsňákovi“, zároveň ale nabízí ochranu, příslib a záštitu. Tento druh manipulátora lze vidět nejčastěji v politice.

Chcete být dobrým manipulátorem?

Co můžete udělat proto, abyste byli úspěšným manipulátorem? Chcete získat například výhodnou zakázku? Nebo přesvědčit své zaměstnance a kolegy o vynikajícím projektu? Zaprvé se zapište na hodiny herectví, kde vás naučí ovládat své emoce. Naučte se správné rétorice. Díky ní přesvědčíte lidi okolo sebe. Na lidi zapůsobíte dobře, pokud budetecharismatičtí. A pokud se ještě naučíte číst v lidech, budete přímo mistry manipulace.

Na závěr je důležité zmínit, že pokud se rozhodnete s lidmi manipulovat, budou jednat nejspíše proti vůli a budou tedy oběťmi vaší manipulace. Musíte zvážit veškeré důsledky i v případě, že chcete manipulací pomoci dobré věci. A pokud je vám manipulace proti srsti, věříme, že vám alespoň tento článek pomůže manipulátora identifikovat.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*