10 přikázání obchodníka nové generace 2/2

6. Analyzuj své obchodní schůzky

Nech se inspirovat jinými, ale hlavně si po každé schůzce najdi čas, aby sis ji přehrál znovu a zjistil, co bylo v pořádku a co by chtělo příště vylepšit. Používej pak dále to, co funguje, a ostatní věci zkus vylepšit. „Úspěch člověka je dán intenzitou a energií, kterou vloží do práce. A pak zpětným rozjímáním, jak příště udělat něco lépe,“ uvádí obchodník a kouč: „Osobně jsem si po schůzce analyzoval 5 okruhů: navázání vztahu, zjištění potřeb, položení nabídky, položení závěrečné otázky a naložení s námitkami.“

7. Rozvíjej se v obchodě a ve svých kompetencích

Měj otevřenou mysl, aby ses neustále učil a rozvíjel svůj kontext vnímání jak obchodu celkově, tak konkrétních činností v rámci obchodního jednání. V detailech je síla a dobrý obchodník rámcově nikdy neimprovizuje, ví, co má dělat v 99 % situací, do nichž se v obchodě dostane.

8. Poznej detailně svůj produkt či službu

Jestliže prodáváš něco, co detailně neznáš, je nízká pravděpodobnost, že budeš schopen klientovi nabídnout skutečně to, co potřebuje, navíc pro tebe bude těžší naložit s jeho námitkami. Znej svůj produkt tak, abys věděl, proč konkrétně si jej klient má koupit.

„V jedné firmě jsem byl v šoku, když jsem si vzal katalog, a zeptal se obchodníků, co mi řeknou o produktu L150. Bylo ticho. Jeden obchodník si nesměle vzal z mých rukou jejich vlastní firemní katalog a začal k mému překvapení číst text, který jsem v katalogu k produktu L150 našel. Zeptal jsem se ho, co říká klientovi, když se ho on zeptá na L150. Obchodník odpověděl, že si to s klientem vždy přečtou spolu: Nějak to vždy dáme dohromady. Zavedli jsme pravidelné tréninky technických znalostí produktů dané firmy. A nejen díky tomu se zvedly tržby celé firmy o 50 %,“ vypráví Jiří .

9. Buď lídr

Znej vizi i misi svého vlastního života, každého dne, každé schůzky. Jdi vytrvale a oddaně za tím, co ti dává smysl. Ať už se ti daří či nedaří, zůstaň svým vizím a hodnotám věrný, s hlavou nahoře a s pevným charakterem. Tak se stáváš postupně lídrem, který inspiruje druhé – jak zákazníky, tak své okolí. Lidé mají rádi lídry. Jdi svou vlastní cestou. Buď lídrem nejen svým zákazníkům.

10. Odpoj se od „matrixu“

Přestaň sloužit systému a jeho představám o úspěchu. Běž si za tím, co osobně pokládáš za úspěch, čemu věříš a co tě baví natolik, abys to vytrvale budoval.  Nenech se ovlivnit svým okolím, staň se na něm nezávislým.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*