Jak využít brainstorming v obchodu a managementu?1/2

Brainstorming je skupinová technika

Mnozí z vás už pravděpodobně tuto skupinovou techniku znají, přesto neuškodí si v krátkosti představit, co to je brainstorming. Jedná se o techniku týkající se generování co nejvíce nápadů na danou problematiku. Brainstorming má smysl jedině v okamžiku, kdy se snaží celý tým, protože se odvíjí od skupinového výkonu.

Brainstorming se zrodil již před 80 lety

Brainstorming má za sebou bohatou historii. Poprvé o něm mohli slyšet již v roce 1939 kolegové a přátelé reklamního pracovníka, který se jmenoval Alex Faickney Osborn. Jeho originální metoda byla o 14 let jím samotným později rozpracována v knize Applied Imagination. Brainstorming od té doby našel uplatnění v mnoha odvětvích.

Burza nápadů

Je potřeba zdůraznit, že se brainstorming zrodil právě v obchodě, krátce na to se ale ukázalo, že jeho použití je prakticky nekonečné. Brainstorming nachází uplatnění nejvíce právě v managementu, marketingu, v podnikání, ale také při vědecké činnosti a obecně při snaze najít co nejlepší postupy. Někdy se můžete setkat s pojmenováním burza nápadů nebo kreativní či konvergentní myšlení.

Brainstorming: Pravidla a význam

Před tím, než si položíte otázku, jak využít brainstorming v obchodu a managementu, musíte se soustředit na správný postup. Měli byste totiž před brainstormingem vyloučit všechna možná omezení a naopak podpořit tvorbu nových myšlenek tak, abyste vytvořili cestu pro jedinečné nápady. Řiďte se následujícími zásadami:

    • Klidná atmosféra – ať už se sejde tým obchodních zástupců nebo partnerů, je cílem vytvořit tvůrčí klima a klidnou atmosféru. Víme, že času máte kvůli nasmlouvaným schůzkám málo, bez dobře naplánovaného brainstormingu se ale úspěchy a množství nápadů nedostaví.
    • Nápady, nápady a ještě jednou nápady – skupinová technika funguje na principu kvantity, nikoliv kvality. Respektive s větším množstvím námětů pravděpodobně přijdete vy nebo vaši kolegové s dobrými návrhy řešení.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*