Jak využít brainstorming v obchodu a managementu?1/2

Mnozí z vás už pravděpodobně tuto skupinovou techniku znají, přesto neuškodí si v krátkosti představit, co to je brainstorming. Jedná se o techniku týkající se generování co nejvíce nápadů na danou problematiku. Brainstorming má smysl jedině v okamžiku, kdy se snaží celý tým, protože se odvíjí od skupinového výkonu.

Proč? Protože celá myšlenka brainstormingu tkví v tom, že lidé v týmu dokáží vymyslet víc, než jednotlivec a to právě díky podnětům ostatních ve skupině.

Brainstorming se zrodil již před 80 lety

Brainstorming má za sebou bohatou historii. Poprvé o něm mohli slyšet již v roce 1939 kolegové a přátelé reklamního pracovníka, který se jmenoval Alex Faickney Osborn. Jeho originální metoda byla o 14 let jím samotným později rozpracována v knize Applied Imagination. Brainstorming od té doby našel uplatnění v mnoha odvětvích.

Burza nápadů

Je potřeba zdůraznit, že se brainstorming zrodil právě v obchodě, krátce na to se ale ukázalo, že jeho použití je prakticky nekonečné. Brainstorming nachází uplatnění nejvíce právě v managementu, marketingu, v podnikání, ale také při vědecké činnosti a obecně při snaze najít co nejlepší postupy. Někdy se můžete setkat s pojmenováním burza nápadů nebo kreativní či konvergentní myšlení.

Brainstorming: Pravidla a význam

Před tím, než si položíte otázku, jak využít brainstorming v obchodu a managementu, musíte se soustředit na správný postup. Měli byste totiž před brainstormingem vyloučit všechna možná omezení a naopak podpořit tvorbu nových myšlenek tak, abyste vytvořili cestu pro jedinečné nápady. Řiďte se následujícími zásadami:

    • Klidná atmosféra – ať už se sejde tým obchodních zástupců nebo partnerů, je cílem vytvořit tvůrčí klima a klidnou atmosféru. Víme, že času máte kvůli nasmlouvaným schůzkám málo, bez dobře naplánovaného brainstormingu se ale úspěchy a množství nápadů nedostaví.
    • Nápady, nápady a ještě jednou nápady – skupinová technika funguje na principu kvantity, nikoliv kvality. Respektive s větším množstvím námětů pravděpodobně přijdete vy nebo vaši kolegové s dobrými návrhy řešení.

 

  • Nekritizujeme – lidé účastnící se brainstormingu nesmí kohokoliv kritizovat a soudit. Je to úzce spojené s předešlým bodem, kdy díky kvantitě neexistují jakákoliv omezení. Toky myšlenek a nápadů nesmí být zastaveny. Všichni účastníci brainstormingu jsou si rovni a i ten nejhloupější nápad navíc může inspirovat ostatní. A od toho brainstorming je!
  • Zapisujme si – všechny nápady si zapisujte. Nejlepší je vytvořit pozici zapisovatele, který se nemusí zúčastnit brainstormingu, ale má čas zapsat veškeré nápady, které skupina vygeneruje.

 

Metoda brainstormingu

Obchodníci například velmi často řeší, jak se dostat na schůzku a jak zefektivnit prodeje. Stejný problém mohou řešit i manažeři. Neexistuje jen jedna metoda brainstormingu, pro každý účel (problém) a jednotlivého klienta byste měli zvolit nejvhodnější postup.Metodami, které můžete tradičně používat v obchodě, jsou:

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*