Jak využít brainstorming v obchodu a managementu? 2/2

  • Rolestorming – obchodník (či jiný účastník) se zbavuje pocitu ohrožení, protože mění identitu a vystupuje za někoho jiného.
  • Negativní brainstorming – obchodníci ji používají především ve fázi plánování a přípravy realizace, například při tvorbě obchodní nabídky, kdy skupina rozvíjí vnímavost vůči potenciálním problémům.
  • Brainwriting – obchodník sepíše na jednotlivé kartičky své nápady, přičemž si další účastníci brainstormingu mohou kartičku vzít, inspirovat se a dále nápad rozvíjet. Brainwriting je dobré použít především v obchodních týmech, kde vládne dominantní jedinec. Řada se dostane i na méně asertivní členy týmu, kteří mají originální nápady, ale bojí se je ve skupině prezentovat.
  • Metoda 6-3-5 – 6 účastníků brainstormingu napíše 3 stručné a úplné nápady v 5 minutách. Celý proces se opakuje, k zaznamenání nápadů se v jednotlivých kolech používají kartičky jiných účastníků a celková doba bývá často i půl hodiny.

 

Všechny výše zmíněné techniky brainstormingu, ale i další, které jsme vám neprezentovali, přinesou odlišný pohled na věc a množství originálních nápadů.

Hra je více efektivní

Ve všech odvětvích se dnes prosazuje gamifikace. A to i v marketingu, IT či obchodu. Management své zaměstnance často motivuje právě gamifikací, tedy využitím mechanismu hry v běžném životě. Pro gamifikaci je mimo jiného typické sbírání plusových bodů. Ptáte se, jak něco takového můžete využít v týmu plném obchodních zástupců? A jaká je souvislost s brainstormingem?

Při brainstormingu můžete za generování jakýchkoliv nápadů (i těch méně dobrých, důležitá je kvantita vedoucí k inspiraci ostatních členů týmu) udělit členovi předkládajícímu nový nápad bod. Pokud se rozhodne kdokoliv z týmu například kritizovat své kolegy, účastníkovi nedodržujícímu pravidla bod odeberte. Brainstorming v první řadě ale nekomplikujte, stále se má jednat o rychlou a jednoduchou techniku.

Kritika brainstormingu

Nic není dokonalé a stejně jako jiné techniky i brainstorming bývá pro určité důvody kritizován. Diehl a Stroebe ve své práci Productivity Loss In Brainstorming Groups ukazují na to, že během brainstormingu ve skupině vzniká často menší počet kreativních nápadů, než kdyby nad nimi přemýšleli jedinci. Důvody jsou dle Diehleho a Stroebeho motivace, blokování výkonu a obava z hodnocení.

  • Členi týmu ztrácí vlivem sociální lenivosti motivaci k vymýšlení jakýchkoliv nápadů, protože jedinci nejsou hodnoceni za jejich vlastní nápady. To může částečně vyřešit hra v podobě gamifikace brainstormingu.
  • Blokování výkonu, kdy se prosazuje pouze jeden dominantní člen týmu, musí být hned zpočátku řešeno. Rušení během diskuze a přerušení generování nápadů je naškodu.
  • To samé platí i u obavy z hodnocení, kdy osoba vedoucí brainstorming musí dát jasně najevo, že vyslovení všech myšlenek je na místě a naopak jejich zatajování může bránit inspiraci.

Takže až příště nebudete moct přijít na působivou formu prezentace pro jednotlivce, maloobchodníky, velkoobchodní společnosti a jiné organizace, kterým prodáváte své výrobky zboží a služby, zkuste brainstorming nebo jeho jednotlivé techniky.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*